دوربین آموزش داوطلب داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

دوربین: آموزش داوطلب داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟/ نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر حضور داشته باشند ، مسجدجامعی

من از پلیس تقدیر می‌کنم چراکه سخنگوی پلیس اعلام کرد که این واکنش‌ها مورد تایید نیست و مامور خاطی تعلیق شده است است ولی نگرانی بابت زیاد کردن فعالیت پلیس امنیت ا

ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟/ نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر حضور داشته باشند ، مسجدجامعی

مسجدجامعی: ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟/ نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر حضور داشته باشند

عبارات مهم : امنیت

من از پلیس تقدیر می کنم چراکه سخنگوی پلیس اعلام کرد که این واکنش‌ها مورد تایید نیست و مامور خاطی تعلیق شده است است ولی نگرانی بابت زیاد کردن فعالیت پلیس امنیت اخلاقی است و من نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر نیز پلیس امنیت اخلاق حضور داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پی اتفاق برخورد مأموران گشت ارشاد با یک دختر در پارک، پیشنهاد تشکیل کمیته دفاع از حقوق شهروندی در شورا را ارائه کرد.

ایسنا نوشت: احمد مسجد جامعی صبح امرروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه از ریاست شورا بابت اهتمام ایشان به حفظ انسجام شورای شهر تقدیر می کنم، گفت: تذکر من بابت ضرب و جرح یک شهروند به وسیله پلیس است که از نظر اجتماعی این اتفاق به اعتماد سازی عمومی لطمه می زند.

ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟/ نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر حضور داشته باشند ، مسجدجامعی

وی با بیان اینکه نمی توان پلیس را طرف تامین کننده امنیت دانست گفت: باید حقوق متقابل مردم و پلیس رعایت شود و گرنه کار از کار پیش نمی رود.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه از پلیس بابت پاسخگویی سریع و برخورد با مامور خاطی تقدیر می کنم، اظهار کرد: با این حال این گونه رفتارها به اعتمادساز ی عمومی لطمه زده و روح امنیت را زیر پرسش می برد.

من از پلیس تقدیر می‌کنم چراکه سخنگوی پلیس اعلام کرد که این واکنش‌ها مورد تایید نیست و مامور خاطی تعلیق شده است است ولی نگرانی بابت زیاد کردن فعالیت پلیس امنیت ا

وی با بیا ن اینکه نمی توان پلیس امنیت اخلاقی داشته باشیم لیکن اخلاق امنیتی نیست و با واکنش‌ها پلیسی نمی شود اخلاق را نهادینه کرد، گفت: چندین دستگاه دیگر نیز در این امر دخیل هستند و نمی شود به خاطر اینکه قانون اجرا نمی شود به هرشیوه کار کنیم.

مسجد جامعی اضافه کرد: من از پلیس تقدیر می کنم چراکه سخنگوی پلیس اعلام کرد که این واکنش‌ها مورد تایید نیست و مامور خاطی تعلیق شده است است ولی نگرانی بابت زیاد کردن فعالیت پلیس امنیت اخلاقی است و من نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر نیز پلیس امنیت اخلاق حضور داشته باشد.

مسجدجامعی با بیان اینکه شنیده ام در پارک شهر که محل تردد هرروزه ما هست، پلیس امنیت اخلاقی حضور دارد گفت: ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟

ضرورت حضور پلیس امنیت اخلاقی چیست؟/ نگرانم در جشنواره بین المللی کتاب و فیلم فجر حضور داشته باشند ، مسجدجامعی

وی با بیان اینکه ما باید به تفاهمی جهت این راهکار در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برسیم، گفت: پیشنهاد می کنم در شورای شهر یک کمیته دفاع از حقوق شهروندی جهت ورود به پرسشها اینچنینی از نظر حقوقی ، اجتماعی و …تشکیل شود و از آنجایی که این کمیته در شوراهای قبل نبوده خوب است که دراین شورا با این ترکیب کمیته ای جهت حفظ حقوق شهروندی و ممانعت از این گونه واکنش‌ها تشکیل دهیم.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | اخلاقی | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs