دوربین آموزش داوطلب داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

دوربین: آموزش داوطلب داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی حقوق مردم اصفهان در ارتباط با آب شرب در حال پيگيري است

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان، وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم اصفهان راجع به آب دارد، پيگيري مي‌کند.&nbsp

حقوق مردم اصفهان در ارتباط با آب شرب در حال پيگيري است

حقوق مردم اصفهان در ارتباط با آب شرب در حال پيگيري است

عبارات مهم : خسارت

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان، وظيفه اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم اصفهان راجع به آب دارد، پيگيري مي کند.

به گزارش مهر، حسن رحيمي پيش ازظهر سه شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان، اظهار كرد: دوستان رسانه بايد توجه داشته باشند تا مقطعي از وقت برخي پرونده ها سري است و بر اين اساس ارتباط با رسانه معذورياتي دارد؛ وگرنه اعتقاد من اين است که رسانه مي تواند در امر نظارت همگاني بسيار مؤثر باشد. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود، با بيان اينکه به واقع زندان ها گنجايش اين تعداد زنداني با جرائم سبک تا سنگين را ندارد، ابراز کرد: اردوگاه اسدآباد در اصفهان از سال هاي گذشته تشکيل شده است است که پذيراي افرادي است که به علت مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي گيرند.

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان ابراز كرد: بهتر است براي زندانيان نيازمند از فضاي زندان به صورت سازوکار اصلاحي استفاده شود و اين امر ممکن نيست مگر با طبقه بندي زندان که اداره زندان ها و دادگستري دنبال آن هست. رحيمي به عنوان کمبود آب و خشکي زاينده رود اشاره کرد و گفت: خشکي اين رودخانه، استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را درگير کرده هست، بر اين اساس دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و ازطريق سازوکار قانوني عنوان آب را دنبال مي کند. او با بيان اينکه در بسياري مواقع به لحاظ محرمانه بودن مسائل، حتي برخي پيگيري ها را نمی توان بيان کرد، گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان وظيفه اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم راجع به آب دارد، پيگيري مي کند.

حقوق مردم اصفهان در ارتباط با آب شرب در حال پيگيري است

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان تأکيد کرد: در ارتباط با عنوان آب، پرونده کيفري عليه وزير نيروي وقت مطرح شده است است و پایتخت کشور عزیزمان ایران پيگير اين عنوان هست. او ادامه داد: البته اين پرونده احتمالا از نظر گذشت زمان، مشمول مرور وقت شده است است و از نظر کيفري تشکيل پرونده محل بحث دارد. رحيمي تصريح کرد: بر اين اساس حقوق عامه مردم اصفهان در ارتباط با تأمين آب شرب و حقابه کشاورزان در حدود قانوني مورد پيگيري قرار گرفته و بررسي مي شود.

او با بيان اينکه رعايت نظم عمومي نيز بخشي از حقوق عامه مردم محسوب مي شود و تجمع، اخلال و رويکرد تخريبي ممنوع هست، گفت: در حقابه کشاورزان اصفهان و قانوني بودن آن ترديدي وجود ندارد؛ ولی به علت کم کردن نزولات آسماني، امکان ايفاي آن نيز در شرايط فعلي وجود ندارد و بايد زمينه احقاق اين حق با بارش باران و تأمين آب مورد نیاز فراهم شود. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در پاسخ به پرسشی راجع به پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهاني نيز گفت: تنها در شرايطي که نزولات آسماني وجود دارد و حقابه پرداخت نشده، دريافت خسارت امري طبيعي است.

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان، وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم اصفهان راجع به آب دارد، پيگيري مي‌کند.&nbsp

او افزود: گرچه در شرايط کنوني که بارندگي کافي نيست نيز مقداري خسارت به کشاورزان پرداخت شده است هست؛ ولی کشاورزان بايد در سود و زيان امر هر دو شريک باشند. رحيمي تأکيد کرد: البته تا حد امکان اين خسارت به کشاورزان پرداخت مي شود؛ ولی نبايد فراموش کنيم که در شرايطي که شرب مردم نيز در خطر هست، ما امکان تخصیص داده شده است آن را به بخش کشاورزي نداريم. در عين حال از حقوق کشاورزان نيز دفاع مي کنيم.

واژه های کلیدی: خسارت | پرونده | ارتباط | اصفهان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs